Verkaveling Wakkensesteenweg

Oeselgem | 6 wooneenheden

In Oeselgem werd een kleine verkaveling van 6 loten gerealiseerd. Dit werd in 2009 gerealiseerd.

In Oeselgem werd een kleine verkaveling van 6 villlaloten gerealiseerd. Deze loten werden vrij verkocht.