Disclaimer

Disclaimer 

Algemeen

Deze Disclaimer gaat uit van:

C-Nest BV , Kouter 53, 9800 Deinze, België, ondernemingsnummer 0676 920 438, btw-nummer 0676 920 438, RPR Gent (afdeling Kortrijk);

hier optreden in naam van alle vennootschappen en tijdelijke maatschappen die hun activiteiten uitoefenen onder de naam van C-Nest Groep, vastgoedontwikkeling;

met website www.cnest.be, e-mailadres info@cnest.be

(verder genaamd ‘C-Nest Groep)

C-Nest Groep behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. C-Nest Groep raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken. Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt C-Nest Groep u deze website te verlaten.

Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 5 oktober 2022.  

Inhoud van de website

C-Nest Groep streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen, video’s etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Zo garandeert C-Nest Groep bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan. Het is mogelijk dat er alsnog fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie zitten. Heeft u zelf verkeerde informatie gezien? Contacteer ons dan via info@cnest.be.   

C-Nest Groep behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat C-Nest Groep alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.

Werking van de website

Daarenboven streeft C-Nest Groep naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. C-Nest Groep kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. C-Nest Groep kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website.

C-Nest Groep kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom 

C-Nest Groep behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, merkrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, video’s etc.) van deze website. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of anderszins gereproduceerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toelating van C-Nest Groep (behoudens wettelijke uitzonderingen).

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van C-Nest Groep is in ieder geval beperkt tot tienduizend euro (€ 10.000,00). C-Nest Groep beperkt haar aansprakelijkheid niet of sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar C-Nest Groep haar maatschappelijke zetel heeft.

Contact 

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer of de website in het algemeen? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar info@cnest.be.