Cookie Policy

Cookie Policy

Voorwoord

Deze cookie policy gaat uit van:

C-Nest BV , Kouter 53, 9800 Deinze, België, ondernemingsnummer 0676 920 438, btw-nummer 0676 920 438, RPR Gent (afdeling Kortrijk);

hier optreden in naam van alle vennootschappen en tijdelijke maatschappen die hun activiteiten uitoefenen onder de naam van C-Nest Groep, vastgoedontwikkeling;

met website www.cnest.be, e-mailadres info@cnest.be

(verder genaamd ‘C-Nest Groep’)

Door middel van onderhavige cookie policy wensen wij u te informeren over de cookies die deze website www.cnest.be (hierna verder de ‘Website’) verwerkt.

Noteer dat bepaalde functionaliteiten van de Website niet (afdoende) kunnen werken indien u (bepaalde) cookies niet aanvaardt.

Hou er rekening mee dat deze informatie af en toe verandert, bijvoorbeeld omdat C-Nest Groep de Website aanpast. C-Nest Groep doet haar uiterste best om deze informatie steeds zo accuraat mogelijk te houden. C-Nest Groep kan deze cookie policy dus op ieder moment wijzigen en zal de laatste versie van de cookie policy steeds op haar Website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken.

Deze cookie policy werd voor het laatst op 4 oktober 2022 geüpdatet.

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine date files die door een website op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst. Zij kunnen helpen bij het navigeren op een website en kunnen de nodige inzichten verschaffen teneinde de werking van de website te optimaliseren. Zo kan een website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen.

Cookies kunnen persoonsgegevens verwerken. Lees daarom ook de bijhorende privacy policy via deze link.

Deze Website

De Website maakt gebruik van de volgende cookies:

1/ Noodzakelijke/technische cookies

De Website heeft deze cookies nodig om naar behoren te kunnen werken, zorgen voor een goed functioneren van de Website.

2/ Analytische cookies

Met deze cookies wordt informatie verzameld over het gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren, aan te passen aan de wensen van de bezoekers en het gebruiksgemak van de Website te vergroten.

Heden bevat deze Website de volgende analytische cookies:

_ga: HTTP cookie van 2 jaar uitgaande van Google Analytics – data gaat naar de VS

_ga_#: HTTP cookie van 2 jaar uitgaande van Google Analytics – data gaat naar de VS

3/ Marketing cookies

Deze cookies worden gebruikt met de bedoeling om bijvoorbeeld relevante ads te tonen aan bezoekers van de Website.

Marketing cookies op deze Website:

Heden bevat deze Website geen marketing cookies.

Een volledig overzicht van de cookies die op deze website gebruikt worden, kunt u op ieder moment bij C-Nest Groep bekomen.

Richtlijnen

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt evenwel de instellingen van uw browser wijzigen teneinde deze te blokkeren. U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. Dit betekent mogelijks wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en/of dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

Noteer dat steeds risico’s verbonden zijn aan het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld.

Toepasselijke wet en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze cookie policy en het gebruik van cookies. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze cookie policy of het gebruik van cookies op de Website tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van de maatschappelijke zetel van C-Nest Groep, tenzij dwingende wetgeving dit zou verbieden.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot deze cookie policy of het gebruik van cookies in te dienen, neem dan contact op met C-Nest groep via info@cnest.be. U kunt C-Nest Groep ook steeds berichten via gewone post op haar adres hierboven vermeld. C-Nest Groep zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden.