Nieuw btw-tarief voor afbraak en heropbouw

Nieuws

Laatste update

oktober 2023

Deel deze pagina

Het tijdelijk verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van privéwoningen uitgebreid naar gans Vlaanderen. Deze uitbreiding is weliswaar beperkt tot 31 december 2022.

Om in aanmerking te komen om een nieuwbouwwoning of -appartement aan te kopen onder dit nieuwe tarief, moet je als koper aan een aantal voorwaarden voldoen.

Enige en eigen woning

Enkel voor de woning of het appartement waar je in de komende vijf jaar zelf gaat wonen is het verlaagde btw-tarief van toepassing. Je mag de woning deels voor beroepsdoeleinden gebruiken, zoals thuiskantoor, praktijk, … maar het privégebruik moet primeren.

Enkel de aankoop door natuurlijke personen komt in aanmerking. Vennootschappen voldoen dus niet aan deze voorwaarde.

Verder mag je nog geen andere eigendom in je bezit hebben. Enkel vastgoed waarbij je door erfenis mede-eigenaar of eigenaar in onverdeelde eigendom (blote eigenaar of vruchtgebruiker) werd, tellen niet mee voor deze voorwaarde.

Voldoe je niet aan deze voorwaarde, maar ben je van plan om je huidige enige en eigen woning te verkopen? Dan kan het verlaagde btw-tarief toegepast worden wanneer je je huidige woonst verkoopt in het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin je de nieuwe woning of appartement in gebruik hebt genomen.

Een investeringseigendom op de klassieke verhuurmarkt of tweede verblijf komen bijgevolg ook niet in aanmerking. Wel kan een investeringseigendom in aanmerking komen als je deze verhuurt voor tenminste 15 jaar via een sociaal verhuurkantoor.

Het verlaagde btw-tarief geldt niet voor onroerende werken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning zoals zwembaden, tuinaanleg, omheining,… voor deze werken blijft het tarief van 21% van toepassing.

Maximale bewoonbare oppervlakte

De totale bewoonbare oppervlakte van de nieuwe woonst mag maximaal 200 m² zijn, ongeacht het type van woning of appartement. Hiervoor houdt men rekening met de woonruimtes exclusief alle muren. Als woonruimte worden onder meer aanzien: de keuken, woonkamer, eetkamer, slaapkamers, bewoonbare zolders,… De eventuele beroepsmatige delen van de woning worden ook in rekening gebracht.

Er wordt geen rekening gehouden met de oppervlakte van garages, badkamers, wc’s, washuizen, trappen, bergplaatsen, gangen en niet-bewoonbare kelders en zolders.

Bovendien mag je de eerste vijf jaar de woning niet uitbreiden.

Vijf jaar je enige en eigen woning

De komende vijf jaar moet de woning of het appartement je enige en eigen woning blijven.

Verandert je situatie in de loop van deze vijf jaar en is deze woning niet meer de enige eigen woning, dan zal je het belastingvoordeel voor het jaar van wijziging en de resterende jaren moeten bijbetalen aan de btw-administratie.

Btw-verklaring

Wil je van het verlaagde btw-tarief gebruik maken, dan dien je samen met ons een verklaring te ondertekenen waarin je bevestigt dat je aan alle voorwaarden voldoet.

Welke projecten komen in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief?

Je herkent de projecten die naar onze mening voldoen aan de voorwaarden van het verlaagde btw-tarief aan het rode balkje met “6% BTW”. Dit op voorwaarde dat je zelf als koper ook aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Opgelet: de eindbeslissing hieromtrent ligt steeds bij de btw-administratie.

Voor lopende projecten wordt in een overgangsregeling voorzien waarbij een aanvraag moet worden ingediend vóór 31 maart 2021. Voor de in voorgaande jaren reeds gefactureerde bedragen kan het btw-percentage niet meer worden aangepast.

Voor de bouwwerken waarvoor de aanvraag voor een omgevingsvergunning vanaf 1 juli 2022 wordt ingediend, is de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% beperkt tot 25% van het totale bedrag van de in de aanvraag voor de omgevingsvergunning vermelde werken. Dit om misbruik te vermijden.

Let wel, bij sommige projecten komen niet alle woningen of appartementen in aanmerking voor het verlaagde tarief.

Heb je vragen omtrent dit verlaagde btw-tarief? Contacteer ons gerust, we beantwoorden met plezier jouw vragen.